0

Paigaldatud
tööstusust

0

Väljakutset
iga aasta

0

Hooldustundi
iga aasta

Kaur Palm

Räpina Paberivabrik AS

1. Milliste tööde teostamist Kivaku OÜlt telli(si)te?

Vastus: Töid oli päris palju- uued uksed, kalorifeerid jne.

2. Kuidas Kivaku OÜ on nende töödega hakkama saanud?

Vastus:  Töö kvaliteet on hea. Vahest jääb info kuhugile toppama, aga üldjoontes on kommunikatsioon hea.

3. Millised on Teie arvates Kivaku OÜ tugevad küljed?

Vastus:  Kiire reageerimine.

4. Mida hindate Kivaku OÜ juures kõige enam?

Vastus:  Kiire reageerimine.

5. Kuidas võrdleksite Kivaku OÜ tööd mõne teise sarnase teenusepakkujaga?

Vastus:  Kui soovid et asjad kiiresti ette võetakse, siis soovitan Kivakut!

6. Kas soovitaksite Kivaku OÜd kellegile teisele, kui, soovitaksite, siis miks?

Vastus:  Kui soovid et asjad kiiresti ette võetakse, siis soovitan Kivakut!

Vajad nõu või rohkem infot?

Tõnu Lippo

Müük ja info/juh.liige

Kui vajad abi

24-7 Remont & hooldus

Hooldame & remondime
enda ja teiste paigaldatud
uksi ja automaatikat!