0

Paigaldatud
tööstusust

0

Väljakutset
iga aasta

0

Hooldustundi
iga aasta

Mati Filatenko

GoProperty AS

1. Milliste tööde teostamist Kivaku OÜlt telli(si)te?

Vastus: Kivaku OÜ-lt tellisime Tõstuste hooldust ja remonti(värava avamise mehhanismi remonti).

 

2. Kuidas Kivaku OÜ on nende töödega hakkama saanud?

Vastus: Väga hästi!

 

3. Millised on Teie arvates Kivaku OÜ tugevad küljed?

Vastus: Lepinguline partner tõstuste ja laadimissildade hooldusel.

 

4. Mida hindate Kivaku OÜ juures kõige enam?

Vastus: Hindamegi eelkõige kiirust ja operatiivset lähenemist.

 

5. Kuidas võrdleksite Kivaku OÜ tööd mõne teise sarnase teenusepakkujaga?

Vastus: Kindlasti operatiivsemad kui teised teenusepakkujad.

 

6. Kas soovitaksite Kivaku OÜd kellegile teisele, kui, soovitaksite, siis miks?

Vastus: Kiirus, operatiivsus ja abi kvaliteet.

Vajad nõu või rohkem infot?

Tõnu Lippo

Müük ja info/juh.liige

Kui vajad abi

24-7 Remont & hooldus

Hooldame & remondime
enda ja teiste paigaldatud
uksi ja automaatikat!