0

Paigaldatud
tööstusust

0

Väljakutset
iga aasta

0

Hooldustundi
iga aasta

Peeter Lepp

AS Tere

1. Milliste tööde teostamist Kivaku OÜlt telli(si)te?

Vastus: Lepinguline partner tõstuste ja laadimissildade hooldusel.

 

2. Kuidas Kivaku OÜ on nende töödega hakkama saanud?

Vastus: Väga hästi!

 

3. Millised on Teie arvates Kivaku OÜ tugevad küljed?

Vastus: Professionaalsus, reagerimiskiirus

 

4. Mida hindate Kivaku OÜ juures kõige enam?

Vastus: Tehtud tööde ja teenuse kvaliteet, kiirus.

 

5. Kuidas võrdleksite Kivaku OÜ tööd mõne teise sarnase teenusepakkujaga?

Vastus: Kuna Kivaku on esimene pikaajaline partner, siis võrrelda saan ainult ajaga, kui käisid erinevad ettevõtted ja seda võrdlus oleks kohatu teha.

 

6. Kas soovitaksite Kivaku OÜd kellegile teisele, kui, soovitaksite, siis miks?

Vastus: Kvaliteet, kiiruss, usaldusväärsus.

Vajad nõu või rohkem infot?

Tõnu Lippo

Müük ja info/juh.liige

Kui vajad abi

24-7 Remont & hooldus

Hooldame & remondime
enda ja teiste paigaldatud
uksi ja automaatikat!