0

Paigaldatud
tööstusust

0

Väljakutset
iga aasta

0

Hooldustundi
iga aasta

Tõnu Kivisild

AS Estover

1. Milliste tööde teostamist Kivaku OÜlt telli(si)te?

Vastus: Põhiliselt tõstuksi ja sellega seonduvat automaatikat. Lisaks eeltoodule oleme plaaninud KIVAKU vahendusel soetada erinevaid läbipääsu süsteeme.

 

2. Kuidas Kivaku OÜ on nende töödega hakkama saanud?

Vastus: KIVAKU on pidevalt täiustanud oma pakkumiste, teostatud tööde ja kliendi tagasiside võimalusi. See on andnud veelkord põhjust koostööks.

 

3. Millised on Teie arvates Kivaku OÜ tugevad küljed?

Vastus: Valmidust kiirelt reageerida ning head suhtlemist.

 

4. Mida hindate Kivaku OÜ juures kõige enam?

Vastus: Tegeleda ka väiksemahuliste tellimustega ning hoida „kätt pulsil” ka erisoovide osas.

 

5. Kuidas võrdleksite Kivaku OÜ tööd mõne teise sarnase teenusepakkujaga?

Vastus: Oleme eeltoodu põhjal aastaid eelistanud KIVAKU`t KINEMA`le.

 

6. Kas soovitaksite Kivaku OÜd kellegile teisele, kui, soovitaksite, siis miks?

Vastus: Kui kellelgi on soov paigaldada tõst- või tiibuksi, lisada automaatikat  – ikka soovitame J! Kogemus ja kliendisõbralikkus on märksõnadeks.

 

Vajad nõu või rohkem infot?

Tõnu Lippo

Müük ja info/juh.liige

Kui vajad abi

24-7 Remont & hooldus

Hooldame & remondime
enda ja teiste paigaldatud
uksi ja automaatikat!